Styrelsen

Styrelsen (tillika Local Action Group) är den beslutande styrelsen i Leaderarbetet. Styrelsen ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av projektansökningar.

I styrelsens ansvar ingår sådant som att verka för att strategins mål uppfylls, vid behov tillsätta olika arbetsgrupper som arbetar för att nå målen i leaders strategi. Om vissa insatsområden i strategin inte framskrider tillfredsställande kan styrelsen initiera egna, så kallade LAG-ägda, projekt för att åtgärda detta, ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering samt vid behov delegera ansvar till lokala aktörer, beslutsfattare eller tjänstemän.

 

Jan Owe-Larsson
Ordförande

Kristin Henyrsson
Vice ordförande

FINSPÅNG

Camilla Brandt
Ordinarie Ideell

Mats Rosander
Ordinarie Privatsektor

Frida Granath 
Ordinarie Offentlig

 

 

Thomas Lindholm
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Carl-Gustaf Mörner 
Suppleant Offentlig

LINKÖPING

Patric Andersson
Ordinarie Ideell

Laila Mårdh
Ordinarie Privatsektor

Lars Vikinge
Ordinarie Offentlig

Claes Wadsten
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Maria Moraes
Suppleant Offentlig

MJÖLBY

Kent Kärrlander
Ordinarie Ideell

Kristin Henrysson
Ordinarie Privatsektor

Anders Steen
Ordinarie Offentlig

Jeanette Blackert
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Mats Allard
Suppleant Offentlig

MOTALA

Lars-Göran Svensson
Ordinarie Ideell

Monica Wall
Ordinarie Privatsektor

Sten Westberg
Ordinarie Offentlig

vakant
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Kjell-Arne Karlsson
Suppleant Offentlig

NORRKÖPING

Boel Johnsson
Ordinarie Ideell

Eddie Uggla
Ordinarie Privatsektor

Annette Sjöö 
Ordinarie Offentlig

Åsa Wernmarker
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Ingrid Cassell
Suppleant Offentlig

VADSTENA

Ida Olai
Ordinarie Ideell

Viola Rickardsson
Ordinarie Privatsektor

Peter Karlsson
Ordinarie Offentlig

Charlotte Erlander
Suppleant Ideell.
Suppleant Privatsektor

Jan-Ove Pettersson
Suppleant Offentlig

ÅTVIDABERG

Björn Kanebäck
Ordinarie Ideell

Tommy Aarna
Ordinarie Privatsektor

Joakim Magnusson
Ordinarie Offentlig

Anna Thuresson
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Fredrik Ebbestad
Suppleant Offentlig

 

VALBEREDNING

Gösta Johansson
Finspång

Anders Kalm
Linköping, sammankallande

vakant
Mjölby

Lars Karlsson
Motala

Per Ziljat
Norrköping

Petra Björn 
Vadstena

Ann Hemingsson
Åtvidaberg

REVISORER

Jan Andersson
LR Revision & Redovisning
Ordinarie

Ylva Svärdsén Nordström
LR Revision & Redovisning
Ersättare

LEKMANNAREVISORER

Ulf Gustafsson - ordinarie
vakant - suppleant

.