Folkungaland är en ideell förening som finns i hjärtat av Östergötland. Vi ingår i en "familj" av 48 leaderområden i Sverige och lite mer än 2000 liknande grupper i hela Europa. 

Vi brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar för ”det goda livet” på landet och göra det tillgängligt för alla. Detta gör vi genom att stödja projektidéer som syftar till att:

  1. stärka företagande och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen på landsbygden
  2. öka livskvalitet och attraktivitet
  3. verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö
  4. förbättra fysiska och digitala kommunikationer
  5. öka mångfald på landsbygden


Folkungaland finansieras av deltagande kommunerna och Europeiska Jordbruksfonden. Vi är verksamma inom följande områden: Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och den västra delen av Norrköping. 

Planering, beslutsfattande och genomförande av Folkungalands utvecklingsstrategi är gjort på lokal nivå och utförs av en Lokal Aktions Grupp (LAG) som består av representanter från den privata, offentliga och ideella sektor. Det är ett unikt samarbete som tillsammans ger ett brett spektrum av erfarenheter och kunskap om lokala frågor.

Tips: Kartan är klickbar och ger dig en kort information om respektive område.

.