Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

Torsdag 16 september 2021: strategiarbete
Måndag 11 Oktober 2021: strategiarbete
Torsdag 14 oktober 2021: projektbeslut inställt
Torsdag 28 Oktober 2021: projektbeslut

Onsdag 1 december 2021: projektbeslut

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

Torsdag 2 september 2021
Onsdag 17 november 2021

 

Föreningsstämma

Tisdag 11 maj 2021

 

Övriga aktiviteter

Finns inga.
 

 


 

.