Styrelsen

Styrelsen (tillika Local Action Group) är den beslutande styrelsen i leaderarbetet. Styrelsen ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av projektansökningar.

I styrelsens ansvar ingår sådant som att verka för att strategins mål uppfylls, vid behov tillsätta olika arbetsgrupper som arbetar för att nå målen i leaders strategi. Om vissa insatsområden i strategin inte framskrider tillfredsställande kan styrelsen initiera egna, så kallade LAG-ägda, projekt för att åtgärda detta, ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering samt vid behov delegera ansvar till lokala aktörer, beslutsfattare eller tjänstemän.

 

VALBEREDNING

Gösta Johansson
Finspång

Anders Kalm
Linköping, sammankallande

Malin Andersson
Mjölby

Sten Westberg
Motala

Vakant
Norrköping

Petra Björn 
Vadstena

Ann Hemingsson
Åtvidaberg

REVISORER

Jan Andersson
LR Revision & Redovisning
Ordinarie

Ylva Svärdsén Nordström
LR Revision & Redovisning
Ersättare

LEKMANNAREVISORER

Göran Sarring - ordinarie
Ulla Johansson - suppleant

 

Jan Owe-Larsson
Ordförande

Ibrahim Beganovic
Vice ordförande

FINSPÅNG

Camilla Brandt
Ordinarie Ideell

Lars Cederulf
Ordinarie Privatsektor

Ingela Billström
Ordinarie Offentlig

Jens Zetterstedt
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Kristin Yderfors
Suppleant Offentlig

LINKÖPING

Ann-Christine Lekberg
Ordinarie Ideell

Laila Mårdh
Ordinarie Privatsektor

Rebecka Hovenberg
Ordinarie Offentlig

Vakant
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Muharrem Demirok
Suppleant Offentlig

MJÖLBY

Rolf Båvius
Ordinarie Ideell

Kristin Henrysson
Ordinarie Privatsektor

Anders Steen
Ordinarie Offentlig

Jeanette Blackert
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Mats Allard
Suppleant Offentlig

MOTALA

Lars-Göran Svensson
Ordinarie Ideell

Monica Wall
Ordinarie Privatsektor

Anna Källström
Ordinarie Offentlig

Ibrahim Beganovic
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Jan Arvidsson
Suppleant Offentlig

NORRKÖPING

Boel Johnsson
Ordinarie Ideell

Eddie Uggla
Ordinarie Privatsektor

Annette Sjöö 
Ordinarie Offentlig

Åsa Wernmarker
Suppleant Ideel,
Suppleant Privatsektor

Ingrid Cassell
Suppleant Offentlig

VADSTENA

Ida Olai
Ordinarie Ideell

Charlotte Elander
Ordinarie Privatsektor

Magnus Gustafsson
Ordinarie Offentlig

Magnus Reimhagen
Suppleant Ideell.
Suppleant Privatsektor

Peter Karlsson
Suppleant Offentlig

ÅTVIDABERG

Björn Kanebäck
Ordinarie Ideell

Tommy Aarna
Ordinarie Privatsektor

Joakim Magnusson
Ordinarie Offentlig

Anna Thuresson
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Fredrik Ebbestad
Suppleant Offentlig

.