Skolodlingsprojektet i Godegård

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Nya projekt godkända

LAG har under våren haft två möten och godkänt totalt sex projekt.

•••

Arbete kring paraplyprojekt pausat

Vi kan för närvarande inte besluta om paraplyprojekt enligt nedanstående meddelande från Jordbruksverket:

•••

Informationsträffar

Folkungaland i samarbete med våra sju kommuner kommer att hålla ett antal informationsträffar för er som har en idé och vill starta ett projekt. 

•••

.