Skolodlingsprojektet i Godegård

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Öppettider i sommar

Under juli månad har vi semester och kontoret är stängt. Måndagen den 1 augusti är vi tillbaka på kontoret. Under ledigheten läser vi e-post och vanlig post varje vecka.

 

Nya projekt godkända

LAG har under våren haft två möten och godkänt totalt sex projekt.

•••

Arbete kring paraplyprojekt pausat

Vi kan för närvarande inte besluta om paraplyprojekt enligt nedanstående meddelande från Jordbruksverket:

•••

.