Skolodlingsprojektet i Godegård

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Utlysning

Har du och din förening, organisation eller företag någon idé om en aktivitet ni skulle vilja genomföra och behöver finansiering för detta?

•••

Nya projekt godkända

LAG har under våren haft två möten och godkänt totalt sex projekt.

•••

Arbete kring paraplyprojekt pausat

Vi kan för närvarande inte besluta om paraplyprojekt enligt nedanstående meddelande från Jordbruksverket:

•••

.