Hitta projekt

Hitta projekt

 • Därför finns projektet
 • Snabb Fakta

Art campVilken är målgruppen för projektet?
Projektet vill nå ut till barn och ungdomar, personer med utländsk bakgrund, föreningar och konstnärer i Östergötland.


Vad är syftet med projektet?
Syftet är att utveckla nya metoder och aktiviteter som kan besjäla Vadstena Folkets Park och bidra till dess överlevnad. 

Målet med projektet är att skapa en skulpturpark i Vadstenas Folkpark som genererar en ny mötesplats och ett attraktivt besöksmål i Vadstena. Projektet ska visa vad kulturen kan göra i samverkan över orters gränser genom att lyfta fram platsens unika värden och förstärka platsens historia och göra den synlig genom konstnärliga gestaltningar.

Projektets aktiviteter bygger på workshops där 13 konstnärer från 7 orter i Östergötland blir inbjudna att inspirera ungdomar, nyanlända, föreningar och barn att skapa tillsammans kring olika teman baserat på Folkets parks historia. Slutmålet av workshoparna är att skulpturer skapas som ska vara bestående och placeras i parken.


Vilket behov finns det av projektet?
Våra vackra Folkparker i Sverige är hotade av nedläggning och rivning idag. En gång i tiden var Folketspark en attraktiv mötesplats. Det finns idag ingen Folkets park i Sverige med inriktning på skulpturer som bas, vårt projekt blir därför unikt enligt Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I Östergötland finns heller ingen skulpturpark idag.

Parken är berikad med vacker grönska som omfattar 32 627 m2 mark. Enligt Riksorganisationen Folkets Hus och Parker är Vadstena Folkets Park unik med sin grönska och bevarade ekar jämfört med Sveriges övriga Folkparker. I parken finns en större scen, 2 mindre hus med chokladhjul, ett café med uteservering och en något större lada. Marken och Folkets Park ägs av Vadstena Folkets Parks Förening. Verksamheten har varit tynande men nu finns intresse att liva upp parken.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har idag totalt 110 folkparker som medlemmar, antalet har minskat med ca 10 under ett 10-års period. Det är brist på samlings platser, föreningslokaler och festsalar i Vadstena. Det finns definitivt ett behov av gemensamt utrymme där barn, ungdomar, vuxna och personer med utländsk bakgrund kan mötas. Genom att skapa lekfulla, kreativa platser ger vi möjlighet till de olika grupperna att träffas och dela intressen. Behov av ställplatser till husbilar är stor i Vadstena. Genom att göra Folkets Park attraktiv blir den naturlig del av kulturutbudet i Vadstena och parken kan erbjuda en attraktiv ställplats. Vadstenas kulturturism är byggt på historiska byggnader och berättelser från förr. Vi anser att det behövs ett nytt intressemål för Vadstenas turister och besökare som förespråkar och gör plats till vårt nya samhälle och nutid.

Skulpturparken blir ett unikt resultat av ett gemensamt arbete mellan konstnärer, barn, ungdomar, personer med utländsk bakgrund. Det blir en plats som knyter samman alla de nämnda målgrupperna och lämnar utrymme till framtida möten och aktiviteter i en miljö där konsten knyter ihop människor oavsett ålder, kön och bakgrund.


Villka andra samarbetar projektet med?

 • Östergötlands länsmuseums konstkonsulent står till förfogande som rådgivare i projektet. Presentationen av projektet mailas ut genom museets konstnärsregister med förfrågan att kunna medverka i projektet. Konstnärerna har då möjlighet skicka intresseanmälan. Konstnärerna väljs sedan ut av ett Konstnärligt Råd bestående av konstansvariga och kulturstrateger från 5 olika kommuner i länet.
 • Vadstena Kommun: Förhandla om ställplatser. Kommunens hemsida används för spridning av projektet samt länkar till projektets hemsida. 
 • De 7 orternas kommuners kommunikations ansvariga kontaktas och hålls informerade om projektet och vi arbetar för att länken till Art Camps hemsida kan komma att finnas med på alla dessa kommuners hemsidor som samarbetspartners.
 • Sveriges Hus och Parkers riksförening marknadsför oss i deras befintliga reklam matrial, ex kataloger och mail. De ordnar även föreläsningsmöjligheter för projektledarna (Ida och Nada) att föreläsa om projektet.
 • Föreningen Vadstena folketspark står till förfogande att ta hand om parkens grönytor, buskar och träd.
 • Visit Östergötland hjälper oss med att sprida projektet genom deras hemsida, samt vår bok kommer finnas i turistbyrån.
 • Östergötlands tursitbyråar: Vår bok kommer finnas på samtliga turistbyråar i länet samt på Östergötlandslänsmuseum. Boken ses som marknadsföring av projektet men även att väcka intresse för att rädda andra folkets parker i Sverige.
 • Gamla Vadstenas Förening bistår med kunskaper om parkens historia och deras arkivmed bilder och tidningsurklipp.
 • Genom projektets konstnärliga workshops kommer 5 föreningar och 3 skolklasser, 3 gymnasium, två folkhögskolor engageras samt två kompetens utvecklande workshop för konstnärer.
 • Skolor/gymnasium: De utvalda orternas rektorer kontaktas för att skapa möjligheter för aktiviteter med konstnärerna. Rektorerna hjälper oss även hitta de ungdomar vi behöver visstidsanställa i projektet.
 • Föreningar: de utvalda orters kommuner hjälper oss hitta de föreningar aktiviteterna kräver i respektive uppdrag.Är projektet nytänkande och i så fall hur?

 • Aktiviteter i vilka ungdomar/barn/personer med utländsk bakgrund ska tillsammans med entreprenörer/konstnärer lära sig arbetsprocessen från idé till manifestation är nytänkande.
 • Att basera arbetet i Folkets park och höja parkens naturvärden.
 • Ny mötesplats med ett nytt sätt att få parken överleva.
 • Ett nytt sätt att bevara och utveckla en svensk tradition där olika etniska grupper kan mötas och ta del av det svenska Folkparks traditionen med skulpturerna som berättar historien.
 • Projektet är bildande och står som ett minnesmärke och inspiration för kommande generationer.
 • Projektet sätter Östergötland på kartan genom att arbeta över kommungränserna.Övriga länkar
https://www.skulpturparkvadstena.se/MENY/artcamp.html

Reportage
Artikeln
Film