Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

Torsdag 2019-10-03: inställd
Torsdag 2019-12-12

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

Torsdag 2019-09-26: inställd
Onsdag 2019-12-04

 

Föreningsstämma

Onsdag 2019-05-15

 

Övriga aktiviteter

Folkungagala 2019-10-17
Utbildning 2019-11-27
Seminarium 2019-11-28*

*i samarbete med Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet
 

 


 

.