Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

Torsdag 2020-01-30

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

Onsdag 2019-12-04

 

Föreningsstämma

Onsdag 2020-05-12

 

Övriga aktiviteter

Återkommer med mer information om detta inom kort.
 

 


 

.