Vill du utveckla dig eller ditt företagande på landsbygden?

Då kan projektstöd till företag vara något för dig!


Vem kan söka?
Företagare från Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg eller västra delen av Norrköping som vill starta, ta över eller utveckla ett företag på landsbygden kan söka projektstöd till företag.

Vad kan jag söka för?
Stödet kan sökas för insatser som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet på landsbygden. Några exempel på insatser kan vara:

  • Satsa på nya affärsområden
  • Kompetensutveckla hela företaget eller enskilda anställda
  • Köpa in kompetens för att produktutveckla 
  • Marknadsföring (ställa om sin marknadsföring för att möta ett förändrat läge)
  • Investeringar (maskin, öka produktionsyta)
  • Att ställa om till e-handel


Hur mycket kan jag få i stöd?
Stödet kan beviljas mellan 40 och 70 procent av de stödberättigande utgifterna men upp till 200 000 kronor. Minsta möjliga stödbelopp som kan beviljas är 22 000 kronor. En privatmedfinansiering på 30 procent krävs för att få stödet. Den privata medfinansieringen kan utgöras av eget arbete, kontanta medel, så som eget kapital eller intäkter i projektet.

Hur söker jag?
För vägledning eller rådgivning kontakta:
Jeanette Uner
Verksamhetsledare
Mobil 070 460 3506
jeanette@leaderfolkungaland.se
www.leaderfolkungaland.se