Vi erbjuder stöd upp till 22 000 kr

Spelar du boule och vill ordna en turnering? Är du en ungdom som vill arrangera ett evenemang i din hembygd? Eller är ni ett gäng företagare som vill åka på studiebesök och finna inspiration till att utveckla företaget? Ta chansen och sök vårt mikrostöd på upp till 22 000 kr!


Villkor:

  • Stöd kan sökas för att genomföra förstudier, studiebesök, arrangemang, föreläsningar, workshops eller seminarier.
  • Stödet kan sökas av privatpersoner, företag, föreningar eller annan sammanslutning
  • Aktiviteterna ska genomföras inom ett år.
  • För att få stödet ska sökande bidra med egen finansiering med minst lika mycket. Den egna finansieringen kan täckas med egna pengar eller ideellt arbete. Ideellt arbete värderas enligt följande: 220 kr/tim för dig som är över 15 år alternativt 50 kr/tim för personer 13-15 år gamla.
  • Stödet täcker inte investeringar, kostnader som drift, underhåll eller renoveringar.
  • Endast dessa utgifter är stödberättigande: förtäring, konsultarvode, lokalhyra, marknadsföring, reseersättning, transport


Kontakta oss och presentera projektidén. Genom att tillsammans med oss stämma av att er projektidé är i linje med vår lokal utvecklingsstrategi, ökar möjligheterna att ert projekt blir beviljat. 

Kontakta vår verksamhetsledare: 
Jeanette Uner
Mobil    070 460 3506
Epost    jeanette@leaderfolkungaland.se