Välkommen till föreningsstämman 2018

Nu är det dags att summera det gångna verksamhetsåret och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 2018. Ta chansen att påverka! 

När    tisdag den 2018-05-08
Var    Vreta Kluster
Tid     kl. 1800-2000

 

Program
kl. 1800    Förtäring
kl. 1830    Föreningsstämman öppnas
kl. 2000    Föreningsstämman avslutas med föredrag

 

Stadgeöversyn
Styrelsen har genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga dem, utveckla och strukturera upp. Beslut om stadgarna ska fattas på två stämmor:
Ordinarie föreningsstämma 2018-05-08
Extra föreningsstämma 2018-06-12

Är du medlem och har motion som ska behandlas på föreningsstämman skall anmälan lämnas skriftligen till styrelsen senast två veckor före stämman. Handlingarna finns tillgängliga på stämman.

 

Mötesdokument
Samtliga dokument publiceras löpande här:
Föredragningslista/ förslag
Årsredovisning 2017
Stadgar

Anmälan till stämman görs via jeanette@leaderfolkungaland.se Eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost meddelas i samband med anmälan. 

 

Bli medlem i Folkungaland
Ett medlemskap i Folkungaland kostar 50:- per år. Medlemsavgiften betalas på Bankgiro 5634-1217 eller på vårt föreningskonto, Swedbank 8480-6, 944 801 027-3


Varmt välkommen!