Välkommen till extra föreningsstämma 2018

När   tisdag den 2018-06-12
Var    Änga, Väderstad 
Tid     kl. 1800-2000


Vägbeskrivning till Änga i Väderstad

  • Från E:4 an (både från söder och norr) ta avfart mot Väderstad och kör in i rondellen, kör rakt igenom den och fortsätt på Vallsbergsvägen. Efter någon km är det skyltat mot vänster med “Änga”. Skyltat med parkering.
  • Från Vadstena kör till Väderstad. Vid den stora korsningen kör rakt fram på Vallsbergsvägen till skyltar med “Änga”. Sväng höger mot parkeringen.
  • Från Hogstad kör till den stora korsningen, sväng vänster. I övrigt som från Vadstenahållet.

Obs! Det kommer att vara ordentligt skyltat.


Program
kl. 1800    Förtäring
kl. 1830    Föreningsstämman öppnas
kl. 1930    Föreningsstämman avslutas med projektbesök.

Projektvärd är Väderstad Byalag och Hembygdsförening som kommer att berätta om de olika projekt som genomförts i Väderstad förr och nu under temat "Gör Leader skillnad?".


Stadgeöversyn
Styrelsen har genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga dem, utveckla och strukturera upp. Enligt stadgarna ska ändring av föreningsstadgar beslutas vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie årsstämma och vid den andra stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Föreningsstämman beslutade om de nya stadgarna den 2018-05-08.


Mötesdokument
Föredragningslista/ förslag
Stadgar

Anmälan till stämman görs via jeanette@leaderfolkungaland.se Eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost meddelas i samband med anmälan. 
 

Bli medlem i Folkungaland
Ett medlemskap i Folkungaland kostar 50:- per år. Medlemsavgiften betalas på Bankgiro 5634-1217 eller på vårt föreningskonto, Swedbank 8480-6, 944 801 027-3


Varmt välkommen!