Snackis och nyheter

Frågor om innevarande programperiod och kommande dyker upp i fler samtalsämnen. Idag pratas det om att innevarande programperiod är förlängd samt att många Leaderområden tar sikte på framtiden. 

Vi på Folkungaland har inte varit stilla i processen och har bakom kulisserna arbetat fram en plan i samarbete med andra. Nu när vår solen hittat fram är det dags att sjösätta några av dessa planer.


Förlängningsår
Innevarande programperiod är förlängd så att projekt kan genomföras fram till slutet av december 2024. Förlängningen innebär också att nya medel kommer att tillföras i vårt verksamhetsområde med cirka 12 mkr. i slutet på mars 2021.

Vi har tagit fram och spridit vårt informationsmaterial om projektstöd till företag. Bland annat en film om Nya Magasinet Kråkeryd som har fått 575 visningar på Facebook och nått cirka 1000 personer. För oss som inte har en speciell marknadsavdelning är detta stort. Fler filmer om våra olika projekt är på gång i syfte att ge inspiration till andra. Vi märker också en ökad mängd ansökningar om projektstöd till företag och förfrågningar om detta. Går ni i projekttankar bör kontakt tas till vårt utvecklingskontor snarast då medlen kan bli uppbokade fort.


Programperiod 2023-2027
Vart sjunde år tas det fram en ny utvecklingsstrategi som styr prioriteringen av utvecklingsprojekt i vårt område. Nu står den nya programperioden inför dörren och vi behöver hjälp från olika landsbygdsintressenter att forma en ny strategi för åren 2023-2027. Arbetet består av olika aktiviteter:

  • En enkät undersökning som blir tillgänglig på vår hemsida den 12 april 2021
  • Ett dialogmöte den 26 maj 2021
  • Kommunvisa möten efter sommaren


Aktiviteterna ska ge en nulägesanalys, behov och trender som intressenterna ser från sina perspektiv. De svar, synpunkter och tankar som kommer fram kommer att användas som underlag för att gå vidare i det strategiska arbetet. Utöver våra kommuner idag kommer nya att ansluta sig till vårt område vilket är glädjande. Alla aktiviteter är för närvarande virtuella. Mer information om aktiviteterna kommer inom kort.

Strategiarbetet leds av en skrivargrupp där verksamhetsledare Jeanette Unér, vice ordförande Ibrahim Beganovic och processledare Sven-Inge Arnell håller ihop arbetet. Till sin hjälp har dom en  styrgrupp som består av ledamöter från arbetsutskottet.

Håll utkik på vår hemsida och efter fliken Programperiod 2023-2027 som inom kort finns uppe. En överlappning mellan programperioderna kommer att bli aktuellt. Vad detta innebär i praktiken återkommer vi längre fram.