Projekt Skansen går vidare

Ny boulebana, vindskydd, upplyst pulkabacke och nytt förrådshus: Projekt Skansen är nu i full gång där bakom Berggården i centrala Rejmyre.


På senare tid har man kunnat se hur arbetet på tomten bakom Berggården i centrala Rejmyre har tilltagit, plintar har gjutits och det har förberettes för ett förrådshus och vindskydd bredvid den redan färdigställda boulebanan.

Det är Projekt Skansen som ihärdigt fortsätter och projektägare för detta är Rejmyre byaråd. Anledningen att det kallas för "Projekt Skansen" är att det på denna mark tidigare låg en byggnad som hette "Skansen" men som har rivits.

– Det blev lite försenat på grund av missförstånd när vi sökte projektpengar med felaktiga slutdatum men nu är vi i full gång, berättar Per Nilsson, ordförande i Byarådet.

Man ansökte alltså om pengar hos Leader Folkungaland som lyder under Jordbruksverket och fick 270 225 kronor beviljade för Projekt Skansen. I projektplanen ingår en pulkabacke, en boulebana, ett förråd och vindskydd samt en parkering.

– Anledningen till pulkabacken var att ungdomarna hade en backe som i stort sett gick ut mot huvudvägen och det var lite farligt. Det var också så att PRO i samma veva blev av med sin lokal där de hade sin boulebana så det här projektet är både för de äldre och de unga, säger Per Nilsson.

– Vi har involverat förskolorna också, barnen har hjälpt till med att bära ris. Dessutom finns det möjlighet för de boende på Berggården att utnyttja bouleplanen.

I projketet samarbetar Byarådet med Pro Rejmyre - Hävla, äldreboendet Berggården samt dagis, förskola och fritidsgård, överhuvudtaget rör det sig naturligtvis om mycket idéellt arbete för att få allt på plats.

– Vi har bra uppslutning tycker jag, vi har en kärntrupp och det lär inte bli några problem att få folk att ställa upp när vi framöver ska bygga förrådshuset, säger Per Nilsson som tillägger att det är det som kommer att ske härnäst.

– Vi räknar med att förrådet kommer att komma på plats under juni månad. Rejmyre Byaråd är en förening som jobbar för bygden, bland annat har man tidigare fixat så det finns en mack på orten.

– I våra stadgar står att vi ska utveckla samhället, det gäller för både invånarna och för turister, säger Per Nilsson som om han fick önska sig något gärna vill se övernattningsmöjligheter på orten.

– Funnes det skulle det underlätta för olika verksamheter här. Men glädjande är att vi har en positiv inflyttning av unga familjer nu när det blir generationsskiften i husen byggda på slutet av 1950-talet.

Projektet löper till den 31 december 2017 så inom denna tid kommer allt att vara på plats. Det ser alltså ut att bli pulkaåkning i ny backe nästa vinter för Rejmyrebarnen.


Text: Patrik Selsfors ur Folkbladet
http://folkbladet.se/nyheter/finspang/projektet-gar-vidare-om4692808.aspx