Mikrostöd slut

Vi har nu inte möjlighet att bevilja mikrostöd då pengarna är slut. Mikrostödet har fördelats till 70 olika små insatser. Bland annat har mikrostödet använts till förstudier, studiebesök, kurser, information- och inspirationsmöten, marknadsföringsinsatser av olika slag med mera. 

Härligt att se att det finns så många engagerade människor som gör sitt allra bästa för att erbjuda aktiviteter för sin bygds invånare.


Mer om mikrostöd:

  • Ett mikrostöd är ett stöd upp till 22 000 SEK. 
  • Stödet kan sökas av privatpersoner, företag, föreningar eller annan sammanslutning
  • Aktiviteterna ska genomföras inom ett år.
  • För att få stödet ska sökande bidra med egen finansiering med minst lika mycket. Den egna finansieringen kan täckas med egna pengar eller ideellt arbete. Ideellt arbete värderas enligt följande: 220 kr/tim för dig som är över 15 år alternativt 50 kr/tim för personer 13-15 år gamla.
  • Stödet täcker inte investeringar, kostnader som drift, underhåll eller renoveringar.