Ny på landet har gått vidare till slutnominering och har chans att vinna Ullbaggepriset 2017!


Ny på landet är ett Leader projekt som genomfördes under programperioden 2007-2013. Projektet ägdes och drevs av Folkungaland med syfte att ge kunskap och visa utrikesfödda möjliga vägar att arbeta, bo och leva på landsbygden. Projektet var en långsiktig satsning på att utrikesfödda kan välja landsbygden som alternativ att flyta till den dagen de byter bostad. Projektet var från början ett samverkansprojekt  mellan Leader Folkungaland, Leader Gränslandet och Leader Sommenbygd.

Vad är Ullbaggepris?
Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Landsbygdsgala 2017
Priset till bästa landsbygdsatsning kommer att delas ut vid Landsbygdsgalan den 8 november. Ny på landet kommer att representeras av dessa organisationer på landsbygdsgalan:

  • Hultabygdens Kretsloppsförening
  • Norrköpings Skidklubb
  • Rejmyre Byaråd
  • Samt projektets ungdomar/ teamledare


Läs mer om nominering här

Länk till nomineringsfilm