Ny på landet- vinnare av Ullbagge Priset 2017

I kategorin Integration har projektet Ny på landet utvalts till vinnare av Ullbaggepriset. Priset delades
ut av trädgårdsföretagaren Marcus Söderlind inför de 240 gästerna på den nationella Landsbygdsgalan
som i år arrangerades i Tällberg utanför Leksand.


Juryns motivering:
”Ny på landet är projektet som hittat samverkansformer mellan landsbygdsföreningar och etniska föreningar.
Gemensamma aktiviteter har visat på möjligheterna på landsbygden. Aktiviteter som genomförts har organiserats
av en landsbygdsförening och en etnisk förening vilket har lett till nya nätverk. Kulturella hinder och oskrivna
regler som kan innebära hinder är något som projektet har lyckats eliminera. Det har bidragit till ökad kunskap
om utrikesfödda och om vad den svenska landsbygden har att erbjuda.”

Läs mer om Ny på landet och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/ny_pa_landet 

Intervjuer från Sveriges Radio:
De prisas för sitt integrationsarbete: Abdulaziz Hassan, Jeanette Uner, Muin Gholami 

De prisas för sitt integrationsarbete: Jan Owe-Larsson, Jeanette Uner