Konferens: Service på landsbygden i fokus

Du har väl inte missat att anmäla dig till konferensen Service på landsbygden i fokus?  Folkungaland bjuder in till en konferens den 8 mars, kl. 0900-1530 på Vreta Kluster. Det finns fortfarande platser kvar! 


Att bo på landsbygden har många fördelar. Vacker natur, social gemenskap, ett rikt föreningsliv och ett lugnare tempo. Man kan inte kräva samma service som de stora orterna kan erbjuda, men en viss grundläggande service är en förutsättning för det goda livet på landet.

Livsmedelsförsörjning är en grundläggande service som är central för att vår landsbygd skall överleva och utvecklas. Tillgång till drivmedel och basvaror på anständigt avstånd är faktorer som människor på landsbygden ofta nämner som nödvändiga för att kunna bo kvar och leva på landsbygden.

I Sverige finns idag ett nät av lanthandlare som upprätthåller den här servicen. De har på senare  år starkt reducerats i antal beroende på olika faktorer. Bristande lönsamhet, hårdare konkurrens från stora köpcentra, problem med varutransporter och ibland en sviktande köptrohet hos presumtiva kunder, är några av orsakerna.

Vad kan vi gemensamt göra, stat, kommun och medborgare, för att förhindra att ännu fler lanthandlare försvinner? Hur kan vi vända trenden så att vi kan behålla den kommersiella servicen på den nivå vi har idag? Eller ännu hellre, hur kan vi utveckla verksamheterna så att ännu fler boende på landsbygden får en förbättrad service? Detta tar vi upp på konferensen.
 

Anmälan:
Senast den 2018-03-05
Meddela också om du har särskilda behov kring mat.
Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor:
Kontakta Jeanette Uner
070 460 3506
jeanette@leaderfolkungaland.se


Här kan du ta del av ett detaljerat program för konferensen den 8 mars.