De blev pristagare på Folkunga galan 17 oktober 2019

Läs mer om galan och de nominerade på: http://leaderfolkungaland.se/folkungagalan/
Hemsidan uppdateras den 19 oktober med text och bilder från galan. Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till Folkunga galan 2019!

 

Årets Mikroprojekt: Handlare utan gränser, Åtvidaberg
Motivering:
Genom att tänka utanför boxen har Pepparkvarnens Livs fått värdefull inspiration för att lanthandeln ska få bättre möjligheter. Ett ömsesidigt internationellt utbyte med handlare har bidragit till nya insikter. Att hålla liv i lanthandeln som även utgör en mötesplats är en central landsbygdsfråga.

Prisutdelare: Pia Tingvall, Hela Sverige Ska Leva ordförande Östergötland


Årets Leaderprojekt: Art Camp, Vadstena
Motivering:
Art Camp ger på ett nytt sätt liv åt viktig historia, en anrik mötesplats och kultur. Folkets park blir nu med sin skulpturpark ett komplement till klostret och slottet i Vadstena. Genom att vända sig till många olika målgrupper, vana att se konst eller inte, når man också olika åldrar, barn och vuxna.

Prisutdelare: Ulf Gustafsson, f d ordförande Folkungaland


Årets Förening: Rejmyre Byaråd, Finspång
Motivering:
Rejmyre Byaråd är otroligt viktigt för Rejmyre och uträttar mycket för orten. Bredden på deras arbete innefattar nästan allt, oavsett åldersgrupp eller intresse. De samlar Rejmyre och står för det goda livet på landet. Byarådet ökar Rejmyres attraktionskraft och många barnfamiljer flyttar numera in.

Prisutdelare: Kerstin Hallenborg, styrelseledamot Lokal Utveckling Sverige (LUS)  


Årets Eldsjäl: Jonas Braam, Norrköping
Motivering:
Jonas Braam har verkligen den extra glöden. Han är en blygsam, uppskattad eldsjäl som verkar tillsammans med andra. Med sin kunskap och målmedvetenhet har han fått hela Kimstad engagerat genom projektet med konstsnö i skidspåren. Den kommer att ge framtida stjärnor från Kimstad.

Prisutdelare: Ibrahim Beganovic, vice ordförande Folkungaland


Folkungalans Hederspris, Louise Ridderström, Linköping
Motivering:
Louise Ridderström har landsbygden i själen. Hon har under många år lobbat för landsbygden och för god näringsrik lokalt producerad mat. Hennes oförtröttliga arbete, i arbetet och privat, har gett och ger landsbygden en stark respekterad röst.  

Prisutdelare: Carl Fredrik Graf, landshövding


/Folkungaland

Pressansvarig:
Ibrahim Beganovic
Vice ordförande, Leader Folkungaland
ibrahimbeganovic@gmail.com
070 559 1476