Hitta projekt

Hitta projekt

  • Därför finns projektet
  • Snabb Fakta

Eda för alla


Vilken är målgruppen för projektet?
Invånare på landsbygden runt Brokind, barn, unga och vuxna. Vi har idag många aktiva från ett stort
geografiskt upptagningsområde; stora delar av Östergötland, dessa ingår i målgruppen.


Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att skapa möjligheter på landsbygden till allsidigt idrottande, också i form av gymnastik och styrketräning. Målet är att ha en väl fungerande lokal för samling, träning, företagsevent och åskådning. Projektet avser en tillbyggnad av verksamhetslokal.


Vad är bakgrunden till projektet?
Vi har idag begränsade möjligheter för att utveckla verksamheten i den riktning vi vill. Vi har idag ingen tillgänglig åskådarmiljö, cafeteria och samlingslokal. Vi har begränsade möjligheter till kompletterande träning och företagsevent. Vid evenemang innebär det begränsade utrymmet att alla åskådare inte får plats.

Behovet av idrottslokaler och samlingslokaler på landsbygden är stort. De lokaler som finns i närheten har hög beläggning och möjligheter till fler aktiviteter därmed begränsat. De närmaste idrottsanläggningarna är Brokindshallen i Brokind och Åsundahallen i Rimforsa med endast enstaka tillfällen lediga under en vanlig vecka. Det behov som finns av lokalen hos oss kan inte fyllas av de lokaler som idag finns tillgängliga. Vi ser verksamheten som en helhet och det är just möjligheten till samordning som är ett av syftena med projektet. Om man kan tillgodose fler behov på samma plats som ridverksamheten är kommer de aktiva i föreningen att utöka sitt idrottande och få en mer allsidig träning, fler kan börja träna – exempelvis familjemedlemmar till aktiva och företaget kan bredda sitt utbud. Det är också behovet av lokalen med kombination av åskådarmöjlighet till ridverksamheten, gymnastik, gym och cafeteria som är intressant för oss. Den kombinationen är unik och kommer fylla ett nytt syfte som inte kan tillgodoses genom befintliga lokaler hos oss eller i närområdet.


Vilka andra samarbetar projektet med?
I projektet samverkar Eda Ridskola AB och Eda Ryttarsällskap (ideell förening) och kommer både att stärka föreningens verksamhet och företagets möjligheter att erbjuda tjänster på landsbygden (ex konferenser, företagskick-off, kurser etc).
 

Är projektet nytänkande och i så fall hur?

  • Projektet är nytänkande då vi inte känner till något liknande upplägg, dvs där man exempelvis erbjuds möjlighet till träning samtidigt som man tittar på sitt barn som rider.
  • Det är också unikt med en så välbyggd gymnastikmöjlighet för ryttare som komplement till den ordinarie verksamheten. Det kommer att locka fler till ridskolan och också göra att fler stannar kvar.
  • Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och samarbetsmöjligheter både för företag och förening.Övriga länkar
https://www.edaridskola.com/