Här fixar barnen sin egen närodlade skolmat

Barnen på Godegårdsskolan fick en åker att bruka. Deras egna grödor serveras i matsalen - och nu hoppas de på stödpengar för att utveckla sitt jordbruk.

Skolbarnens första skörd gav 600 kilo potatis, en del serverades i matsalen och varje elev fick tre kilo med sig hem. För eleverna på Godegårdsskolan utanför Motala har jordbruket blivit en naturlig del i undervisningen.

Läs vidare på www.land.se