Hitta projekt

STÖDMOTTAGARE:
Hans Blackert

KONTAKT:
Hans Blackert
hans@blackert.se

GEOGRAFISKT OMRÅDE:
Mjölby

TEMAOMRÅDE:
Företagande och arbetstillfällen
 

JOURNALNR:
2020-1651

STARTDATUM
2020-04-19

SLUTDATUM
2021-06-16

BEVILJAT STÖD:
200 000 kr

PROJEKTOMFÅNG:
546 192 kr

PROJEKTSTATUS:
Avslutat

Fläskomat- obemannad gårdsbutik


Vilken är målgruppen för projektet?
Medvetna och mat intresserade konsumenter.


Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att förenkla och tillgängliggöra försäljning av lokala råvaror till såväl medvetna som matintresserade konsumenter. Målet är att erbjuda en lättillgänglig butik där konsumenterna enkelt kan handla en stor del av dygnet. Projektet avser att bygga en obemannad gårdsbutik, ta fram skyltar och övrigt marknadsföringsmaterial.


Vad är bakgrunden till projektet?
Vi driver idag ett integrerat lantbruksföretag med växtodling, grisuppfödning samt vindkraft. Allt vi odlar går som foder till grisarna (förutom raps som säljs till Karlshamn). Foderarealen överensstämmer med den mängd foder vi behöver. Gödsel återförs till den egna arealen. Elen från vår del av vindkraftverket motsvarar också gårdens elbehov. Grisuppfödningen ska ske med största möjliga djuromsorg och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi har under många år fått frågan från konsumenter att de vill kunna köpa vårt griskött. Vi har dock haft svårt med att få en kalkyl att hålla med en bemannad butik. Vi tror även att efterfrågan på den lokala maten kommer öka framöver. Nu har vi funnit en ny teknisk lösning som nyligen kommit ut på marknaden och det är en svensk produkt mellan två bolag i Borås som tillverkar kyl med tillhörande kortsystem. Systemet är en låst kyl där man öppnar kylskåpsdörren med ett vanligt bankkort. Kött är en relativt dyr matvara och vi tror att det måste hållas inlåst för att minimera svinn.

Vi har idag ett mycket bra samarbete med avelsbolaget ToppigsNorsvin där vi tar fram ett griskött som går under benämningen Guldgris och är ett saftigare och mörare griskött. Vidare ser vi också att omläggningen av riksväg 50 har inneburit att trafiken markant ökat på väg 206. Vår butik ska ligga utmed väg 206 på vår egen mark.


Vilka andra samarbetar projektet med?

  • Skövde slakteri sköter hämtning av slaktdjur en bestämd dag varje vecka.
  • Gudruns chark i Stockholm förädlar och paketerar våra köttvaror och kommer med input om nya varor som kan vara intressanta.
  • Torebrings står för varukylar
  • Design och dekor i Motala kommer göra skyltar och reklammaterial till gårdsbutiken.Är projektet nytänkande och i så fall hur?

  • Vi har leverans av grisar till slakteriet varje vecka, en förutsättning om man alltid ska kunna ha kött att sälja
  • Vi har ett mycket bra samarbete med vårt slakteri, Skövde slakteri och även med förädlingsledet som är Gudruns chark i Stockholm som tillverkar kvalitetsprodukter.
  • Full spårbarhet i hela kedjan
  • Gårdsbutiken ska bli en marknadsplats för lokala råvaror
  • Butiken kommer vara obemannad men ändå hantera dyrare varor tack vare ny teknik
  • Varukylarna vi ska använda är helt nya på marknaden. Man låser upp dem genom att dra sitt bankkort. I kylen finns 15 fack där varje fack vilar på en våg. Vikten registreras och när dörren stängs sker debiteringen mot bankkortet.Övriga länkar
http://www.blackertlantbruk.se/